ปืนลม

ธนู

ธนูที่เราสั่งเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์การกีฬาเท่านั้น และไม่สนับสนุนให้เอาไปใช้เพื่อการล่าสัตว์ 

ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง 
ธนูและหน้าไม้ ห้ามยิงแบบ dry fire (การยิงแบบไม่มีลูก) การยิงDry fire อาจทำให้ธนูหรือหน้าไม้เสียหายอย่างรุนแรง
มีโอกาสทำให้ชิ้นส่วนแตกหักและกระเด็นโดนผู้ยิงหรือบุคคลรอบข้างด้วยความเร็วสูงจนเป็นอันตรายได้
Visitors: 521,020